Child Appeal Charity

Çocuk Refahı Programı

Child Well-being

Orta Doğu ve Afrika’daki birçok çocuk, yaygın yoksulluk, eğitim eksikliği ve diğer sorunlarla karşı karşıya. Bu durum, refahlarını ve normal yaşamlarını tehdit ediyor. Çatışma bölgelerindeki çocuklar, bu tür engellere en fazla maruz kalanlar arasında, çünkü bu bölgeler genellikle yoksulluk içinde ve çocuklar sürekli tehdit altında yaşıyorlar.

 

Mülteciler ve yoksullar, gıda güvencesizliği, şiddete maruz kalma, okula devamsızlık, çocuk işçiliği, kötü barınma koşulları, yetersiz ve kalabalık sağlık hizmetleri gibi birçok zorlukla karşı karşıya. Dünya Yardım Ajansı’nın APA’ya göre yaptığı açıklamaya göre, çatışmalardan etkilenen sivillerin %85 ila %95’i ve 18 yaşın altındaki çocuklar bu grupta yaklaşık %50’yi oluşturuyor.

 

Ailelerin yoksulluğu, çocuklar için beslenme bozukluğunun ana nedenlerinden biri olup, bunun sonucunda sağlık sorunları ve diğer sorunlar yaşanmaktadır. UNICEF’in 2019 raporuna göre, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da, özellikle Suriye, Yemen, Libya ve Sudan gibi çatışma bölgelerinde, beş yaş altı 16 milyondan fazla çocuk kötü beslenmeyle karşı karşıya. Örgüt, bu bölgelerdeki çocuk sağlığının 2000 yılından bu yana kötüleştiğini veya durgunlaştığını belirtti, çünkü “çatışmaların dehşet verici etkisi” nedeniyle.

 

Human Rights Watch’e göre, Suriyeli okul çağındaki 1.5 milyon çocuğun Türkiye, Ürdün ve Lübnan’da olduğu, ancak bunların neredeyse yarısının resmi eğitim almadığı belirtildi. Ev sahibi ülkelerin yardım için aldığı önlemlere rağmen, çocukların eğitimlerini engelleyen çocuk işçiliği, dil zorlukları, yüksek ulaşım maliyetleri gibi engeller var. Okul devamsızlığı oranları ülkeden ülkeye değişse de, eğitim sektörünün desteklenmesinin yoksulluğun azaltılması ve mücadele edilmesi için büyük önemi olduğu kesindir.

 

UNICEF’in 2017 raporuna göre, en az dört çocuktan biri yoksullukla mücadele ediyor ve neredeyse yarısı uygun olmayan konutlarda yaşıyor. Ayrıca, neredeyse yarısı önleyici aşılar alamıyor ve birçoğu temiz suya ulaşmakta zorlanıyor, çünkü genellikle uzakta bulunuyorlar ve kirli su kullanmak zorunda kalıyorlar.

 

Tüm bu zorluklar ve güçlükler, çocukların yaşam zorluklarını aşmalarına ve yaşam koşullarını iyileştirmelerine yardımcı olmak için Child Appeal vakfının “Çocuk Refahı” programını başlatmasına neden oldu.

 

Çocuk Refahı Programı’nın aşağıdaki hedefleri vardır:

 

– Hak ettikleri çocukların fiziksel ve zihinsel büyümesine yardımcı olacak dengeli beslenme sağlama.

– Çocuğun ihtiyaçlarına uygun bir yaşam alanı sağlamak için konaklama yerlerini rehabilite etme, güvenli bir ortamda yaşamalarını sağlama ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılama.

– Çocuğun haysiyetini koruyacak ve farklı hava koşullarına ve mevsimlere uygun giysiler sağlama.

– Toplumumuzda çocuğun hakları ve şiddetin zararlarının farkındalığını artırarak çocuğun korunmasını güçlendirme.

– Çocukların okul ve anaokullarını desteklemek ve çocuklar için güvenli oyun alanları oluşturmak.