Child Appeal Charity

Çocuk Koruma Programı

protection

Koruma Programı, şu hedefleri amaçlamaktadır:

– Çocukların psikososyal gelişimini destekleyen sürekli, tekrarlayan, merkezi ve taşınabilir etkinliklerin düzenlenmesi

– Mahalle toplantıları ve etkinlik günleri gibi bilgilendirici tartışmaların ve toplantıların düzenlenmesi. Çocuk koruma konularıyla ilgili afişler ve broşürlerin dağıtılması

– Oyun etrafındaki koşulların yayılması ve erken çocukluk gelişiminin teşviki

– Çocukların güvenliğini güçlendirmek için yetişkinler veya gençler tarafından yönetilen organizasyonlar ve komitelerin oluşturulması

– Çocuk dostu ve güvenli bölgelerin oluşturulması ve bakımının yapılması