Child Appeal Charity

Çocuk Çekiciliği Hakkında

Kuruluşumuz Hakkında

Biz Kimiz?

Vizyonumuz:

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne dayanarak, vizyonumuz her çocuğun, koşullarından bağımsız olarak, güvenli bir yaşama, eğitime ve büyüme fırsatlarına erişebildiği bir dünya yaratmaktır.

Misyonumuz:

Misyonumuz, yetim, savunmasız ve savaş mağduru çocuklara temel ihtiyaçları, eğitimi, istikrarlı ortamları, duygusal destekleri ve evlat edinme ve aile desteği fırsatları sunarken, haklarını savunmak ve zarardan korumak için çaba göstererek onlara insanlık onuru, merhamet ve insani değerlerin değerlerini teşvik etmektir.

0

Ağustos 2021'den beri Yardım Ettiğimiz Çocuklar

0

Çocuklar, düzenli olarak aylık yetim sponsorluk programından faydalanmaktadır.

Çocuk Çekiciliği İlkeleri:

  • Yaklaşımımızda, Çocuk Çekiciliği’nin çalışmalarına temel oluşturmak için Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Beyannamesi ve Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne dayanıyoruz. Tüm ilgili uluslararası standartların benimsenmesi ve yılların deneyiminden faydalanılmasıyla, derneği yerel bir dernekten uluslararası bir derneğe taşımak hedeflenmektedir.
  • Uluslararası insani eylemin temel prensiplerini benimsiyoruz (insanlık, tarafsızlık, tarafsızlık, bağımsızlık, şeffaflık, birlik ve evrensellik). Onlara en iyiyi hak ettikleri için, tüm uygun çocuklar için güvenlik ve koruma sağlamak için hizmetlerin adil bir dağıtımını ve sağlanan hizmetin kalitesini garanti etme amacıyla.
  • Hedeflerimize olan inancımız ve onları gerçekleştirmek için sıkı çalışmamız.
About Child Appeal

Çocuk Çekiciliği Hakkında Organizasyonumuz Hakkında (Kimiz)

Çocuk Çekiciliği, sadece insani bir misyon yürüten kar amacı gütmeyen, tarafsız ve bağımsız bir organizasyondur. Genelde fakir çocukların, özellikle yetimlerin ve engelli çocukların onurunu artırmaya katkıda bulunur. Çocuk Çekiciliği, onlara yardım sağlayarak ve eğitim ve mesleki yeteneklerinin gelişimine katkıda bulunarak, onlar için daha iyi bir gelecek sağlamayı amaçlar. Aynı zamanda uluslararası insani değerleri ve prensiplerini yayarak acıyı önlemeye çalışır.

2021 yılında, insani eylem, çocuk koruması ve kadınların güçlendirilmesi konusunda uzman bir grup tarafından kurulmuştur. Ailelerinde ve topluluklarında çocuklar için daha sağlıklı bir ortam yaratmak için kurulma ihtiyacı, günümüzde birçok insanın acı içinde yaşadığı gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Silahlı çatışmalar ve doğal afetler, geride birçok kurban ve etkilenen insan bırakarak, çocuklar en önemli mağdurlar olarak ön plana çıkmaktadır ve korunma, bakım ve destek ihtiyacındadır.

Ancak, aynı zamanda, çocuklar koşullara uyum sağlama konusunda en yetenekli grup olduğundan, uygun destek ve gerçek yardım alırlarsa şansları daha büyük kalır. Böylece krizi en az kayıpla atlatırlar. Hatta bu destekle krizlerini başarı ve ilerleme fırsatına dönüştürmek oldukça mümkündür.

En iyi sonuçları elde etmek için, Çocuk Çekiciliği, çocuk konularına ilgi duyan ve çocuklar için çalışan kurumlar ve bireylerden oluşan bir ortaklık ve destek ağı oluşturma üzerinde çalışmayı amaçlamaktadır.

Ayrıca, en önemli önceliklerimizden biri çocuk koruması ve cinsiyete dayalı şiddet ile çocuklara yönelik şiddetle mücadeledir. Bu nedenle, koruma konusunda çalışan organizasyonlarla ortaklığımızı güçlendirmek için çalışıyoruz. Bu nedenle, Çocuk Çekiciliği, programlarını ve müdahalelerini uygularken farkındalık yayma ve bu ihlalleri mümkün olduğunca azaltma çabası içindedir, nerede ve hangi koşullarda çalışırsa çalışsın.

Çocuk Çekiciliği Çalışma Alanları:

Çocuk Çekiciliği’nin çalışma alanları Orta Doğu ve Afrika’yı içerir ve bu alanlar içinde çalışmalarını Suriye, güney Türkiye’deki mülteci kampları, Irak, Lübnan, Libya, Filistin ve Yemen’e odaklar.

Gelecekte, Orta Doğu ve Afrika dışındaki diğer ülkelere de çalışmalarını genişletme olasılığı bulunmaktadır, çünkü fakir ve marjinalize edilmiş çocuklar yardım çağrısında bulundukları her yerde bulunabilirler.

Çocuk Çekiciliği Değerleri:

Child Appeal Values

Çocuk Çekiciliği Politikası:

  • İhtiyaçları ve öncelikleri modern ve bilimsel yöntemler kullanarak değerlendirme ve belirleme.
  • Doğru ve dikkatli planlama ve hedeflerin ve amaçların belirlenmesi.
  • Planların ve projelerin hassaslık ve doğrulukla uygulanması.
  • Tüm aşamalarında projelerin uygulanmasının izlenmesi.
  • Performansı ve sonuçları değerlendirme ve bunları tüm destekleyen ortaklarla şeffaf bir şekilde paylaşma.